Audio knjiga

Skretnice

U romanu “Skretnice” realističnost je data unutar jednog književnog lika, žene na “skretnicama” historije.

Pripovjedačko tkivo čini život žene u ilegali, gdje se sve snage njenog bića bore za djecu, njihov i svoj goli život, gdje ona iskazuje začudne sposobnosti za procjenu odnosa među ljudima, ona u svojim shvatanjima odbacuje sve vjekovne predrasude i svodi životne račune na čvrste podloge ljudske solidarnosti.

To je historija ženske emancipacije, njenog ženskog osamostaljenja. Jasmina Alić – Musabegović je bosanskohercegovačka romansijerka i esjistkinja, prevoditeljica sa francuskog jezika, u svom cjelokupnom opusu u centar pažnje stavila je poziciju žene u bh. društvu.

Snimljeno izdanje: Musabegović, Jasmina. Skretnice. 1st ed., Veselin Masleša, 1986.

Narator

Vedrana Božinović

Vedrana Božinović rođena u Sarajevu 25. aprila 1976. godine. Diplomirala na Fakultetu scenskih umjetnosti u Sarajevu, a magistrirala na Univerzitetu Essex u Londonu, na odsjeku za glumu. Od 2007. godine je članica drame Narodnog pozorišta Sarajevo. U tom pozorištu je ostvarila uloge u predstavama Omer i Merima, Prosjačka opera, Jedan čovjek dva šefa, Zločin na kozijem otoku, San ljetnje noći i mnogima drugim. Ostvarila je brojne uloge na filmu (Savršeni krug, Nebo iznad krajolika, Naša svakodnevna priča) i u televizijskim serijama (Viza za budućnost, Lud, zbunjen, normalan, Žene s broja 13). Na 39. Pozorišnim igrama u Jajcu je dobila nagradu za najbolju dramaturgiju. Vedrana Božinović se takođe jedno vreme bavila i novinarstvo. Pisala je kolumne za magazin Gracija. Za našu inicijativu Vedrana Božinović je odlučila humanitarno raditi i izdvojiti vrijeme za ovu posebnu naraciju.

Umjetnik

Zada Pazalja Šahdanović

Zada Pazalja Šahdanović rođena je 1959. i dolazi iz Gradačca, a bavi se pisanjem, slikanjem, izradom prirodne kozmetike i lektorisanjem. Više o njezinoj umjetnosti možete saznati na njezinoj Facebook stranici pod njezinim imenom.

Želimo kroz inovativno i empirički pouzdano rješenje mobilizirati, etnički polariziranu BiH, na ritam pokreta oko zajedničkog problema – neravnopravnosti i diskriminacije osoba sa poteškoćama u razvoju.