Narator

Anid Hrvić

Anid Hrvić prihvaća ulogu naratora knjige Bambi kao predstavnik Radio Antena Jelah. Koncepcija programa Antena-radija je najbliža koncepciji komercijalno-muzičkih elektronskih medija, uz kontinuirano emitovanje programa u živo (bez mnogo snimljenog pa emitovanog, osim marketinških – reklamnih blokova), sa stalnim voditeljima, muzičko-zabavnim i komercijalnim emisijama, velikim brojem informacija koje najavljuju događaje na prostoru između: Zenica-Tuzla-Banja Luka. Veliki dio programa obrađuje dominantno lokalne teme sa naglaskom na privredu, infra-strukturu, ekologiju, kulturu, sport, domeni rada građanskih udruženja i veoma malim procentom klasično-političkih tema, ali povremeno radi i to, u ovisnosti od aktuelnih događanja i događaja koji su, kada je riječ o politici, potrebni građanima na ovim prostorima. U muzičkoj odrednici ovog radija je popularna muzika iz svih žanrova sa naglaskom na folk, pop-zabavnu muziku sa prostora BiH, Balkana. Za više informacija o radu Radio Antene Jelah na web stranici: http://www.antena-radio.ba/.

Želimo kroz inovativno i empirički pouzdano rješenje mobilizirati, etnički polariziranu BiH, na ritam pokreta oko zajedničkog problema – neravnopravnosti i diskriminacije osoba sa poteškoćama u razvoju.