Narator

Biljana Medar

Biljana Medar prihvaća ulogu naratora knjige Mali Princ Antoine-a de Saint Exuperija kao predstavnica Radio Trebinja. Kao javni radio koji postoji preko 40 godina,  Radio Trebinje svojim programima pokriva lokalne vijesti, vijesti iz Republike Srpske, regije i svijeta, kulture i sporta te zabave, posebno njegujući tradiciju i kulturnu baštinu Grada, njegov duhovni trag, identitet i specifičnost. Za više informacija o njihovom radu posjetite web stranicu (https://radiotrebinje.com/).


Uživajte u Biljaninoj naraciji Malog princa!

Želimo kroz inovativno i empirički pouzdano rješenje mobilizirati, etnički polariziranu BiH, na ritam pokreta oko zajedničkog problema – neravnopravnosti i diskriminacije osoba sa poteškoćama u razvoju.