Narator

Elvira Aganović

Elvira Aganović prihvaća ulogu naratorice Alise u zemlji čudesa – Lewisa Carroll-a kao predstavnica RTV BPK Goražde. Radio Goražde osnovano je jedno među najstarijim radio stanicama u BiH. Ovo je klasičan primjer gradskog radija koji ima izuzetnu slušanost u gradu  i izgrađeno provjerenje slušalaca. Svojim signalom pokriva cijelo područje BPK-a Goražde, sve susjedne općine u RS, Romanijski plato –  praktično cijelu istočnu Bosnu. Radio Goražde emituje svoj program svakog  dana nudeći sadržaje za sve uzraste. Njihova radio-televizija ima publiku od čini 80.000 do 100.000 stanovnika kako na području BPK Goražde tako i na susjednim općinama Čajniče, Foča, Rudo, Višegrad, Rogatica, Pale, Prača, Sokolac, Han Pijesak. Ovaj medij može se pratiti u cijeloj BiH preko Moje TV (BH Telecom paketa). Više o radu RTV BPK Goražde pregledajte na web stranici: https://rtvbpk.ba/.


Želimo kroz inovativno i empirički pouzdano rješenje mobilizirati, etnički polariziranu BiH, na ritam pokreta oko zajedničkog problema – neravnopravnosti i diskriminacije osoba sa poteškoćama u razvoju.