Narator

Maja Salkić

Maja Salkić, rođena 1979. u Sarajevu. Završila je školu, gimnaziju i muzičku školu u Sarajevu. Diplomirala je na Akademiji scenskih umjetnosti Sarajevo, 2001. godine. Igrala je u svim pozorištima u Sarajevu i BiH, na televiziji, filmu i radiju. Za svoj rad nagrađena je na mnogim festivalima. Radila je sa djecom na projektima nenasilnog rješavanja konflikta, kao i na dramskim radionicama. Zadnjih deset godina snima audio knjige za korisnike Biblioteke za slijepa i slabovidna lica BiH. Stalna članica ansambla Sarajevskog ratnog teatra SARTR.

Želimo kroz inovativno i empirički pouzdano rješenje mobilizirati, etnički polariziranu BiH, na ritam pokreta oko zajedničkog problema – neravnopravnosti i diskriminacije osoba sa poteškoćama u razvoju.