Narator

Malik Nišić

Malik Nišić je prihvatiou ulogu naratora Bajka Hans Christian Andersena, kao predstavnik RSG Radija. RSG radio je komercijalni radijski program sa nacionalnim dosegom. RSG Radio sa četrnaest predajnika pokriva veliki dio BiH i nesumnjivi je lider u radijskoj industriji, prepoznatljiv i cijenjen brand i izvan BiH. Za više informacija posjetite web stranicu (http://radio.rsg.ba/).

Želimo kroz inovativno i empirički pouzdano rješenje mobilizirati, etnički polariziranu BiH, na ritam pokreta oko zajedničkog problema – neravnopravnosti i diskriminacije osoba sa poteškoćama u razvoju.