Umjetnik

Krivokapić Slavica

Krivokapić Slavica, Vodenica, 40×50. Herceg Novi 2021.

Slavica Krivokapić je samouka slikarica te je počela sa slikanjem prije 2 godine. Ovo djelo je nastalo inspiracijom mašte i interneta. Također, uključila se u projekt u nadi da će moći promovirati svoj rad kroz našu audioknjigu, što joj zadovoljstvo. Ako ste zainteresirani za ovaj rad i Slavicino umjetništvo, možete joj se obratiti putem Facebook-a

Želimo kroz inovativno i empirički pouzdano rješenje mobilizirati, etnički polariziranu BiH, na ritam pokreta oko zajedničkog problema – neravnopravnosti i diskriminacije osoba sa poteškoćama u razvoju.