Umjetnik

Tamara Herceg

Tamara Herceg je rođena 03.06.1988. godine u Ljubuškom, gdje je završila i Opću gimnaziju 2006. godine, te iste godine upisala Akademiju likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu. Magistrirala je slikarstvo u klasi prof. Ante Kajinića 2011. godine. Član je ULUFBiH, a imala je 16 samostalnih i 71 skupnih izložbi, te je sudjelovala na 43 likovne kolonije. Djelo nije na prodaju, a potencijalni kupci nekih drugih njezinih djela ju mogu kontaktirati na broj 00387/63 433-925 ili na mail tamara_grbavac@hotmail.com. Tamara kaže o sudjelovanju u našoj inicijativi: ”Jako mi je bitno svojim stvaralaštvom pridonositi razvoju šire društvene zajednice, a posebno me veseli mogućnost podizanja kvalitete življenja onih koji su najpotrebitiji.”Umjetničko djelo koje prati Derviš i smrt Meše Selimovića: Herceg Tamara, Gesta 414, 2020, Ljubuški.

Želimo kroz inovativno i empirički pouzdano rješenje mobilizirati, etnički polariziranu BiH, na ritam pokreta oko zajedničkog problema – neravnopravnosti i diskriminacije osoba sa poteškoćama u razvoju.